Warszawa – Parafia bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3

Parafia
wladyslawa-ursynow ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej w Warszawie przy parafii bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 - w trzecie soboty miesiąca - o godz. 18.00 Msza św. w kościele,
a po niej o godz 19.00 spotkanie w salce w wieży.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marcin Żurek.
Parafia bł. Władysława z Gielniowa >>>
Archidiecezja Warszawska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy
W dniu 17 września 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 13 osób: ks. Marcin, Robert, Kamil, Tomek, Elżbieta, Kasia, Michał, Agnieszka, Marta, Ania, Honorata, Grzegorz, Artur.
Tematem spotkania była adhortacja Papieża Franciszka „Amoris Laetitia” po Synodzie Biskupów o Rodzinie. Mając na uwadze liczne kontrowersje, jakie narosły wokół tego dokumentu, chcieliśmy na chłodno przyjrzeć się wybranym fragmentom VIII rozdziału, w którym Papież Franciszek odnosi się do kwestii osób żyjących tzw. sytuacjach nieregularnych. Najciekawsze spostrzeżenia:
– słowo „adhortacja”, oznacza „zachęta”, jest to zatem dokument, który jest pewnego rodzaju wskazówką dla wiernych i duszpasterzy, a nie prawem kościelnym (tzw. nauczanie zwyczajne),
– nadrzędnym przekazem Papieża Franciszka jest to, aby zachęcać osoby żyjące w związkach niesakramentalnych do rozeznawania swojej sytuacji z pomocą dobrego duszpasterza, czyli takiego, który ma na uwadze „…że to rozeznawanie jest dynamiczne i zawsze powinno być otwarte na nowe etapy rozwoju i nowe decyzje pozwalające na zrealizowanie ideału w pełniejszy sposób”.
– kwestie zawarte w tej adhortacji nie powinny stanowić dla nas Sycharków – świadków wierności sakramentowi małżeństwa – problemu w tym znaczeniu, że Kościół wyciąga rękę do osób, które nie żyją w ten sam sposób co my. Świetnie zobrazował to przytoczony przykład pewnego księdza, który porzucił stan duchowny, wziął sakramentalny ślub i mógł przystępować do Komunii Świętej. Czy to oznacza, że księża wierni powołaniu do stanu duchownego powinni nagle zacząć mieć wątpliwości, czy obrali słuszną drogę?
– najlepszym podsumowaniem VIII rozdziału adhortacji jest chyba 312 akapit, gdzie możemy nawet znaleźć wprost zadanie dla naszej wspólnoty:
„ … Zachęcam wiernych, którzy żyją w sytuacjach skomplikowanych, aby z ufnością podchodzili do rozmowy ze swoimi duszpasterzami ORAZ OSOBAMI ŚWIECKIMI ODDANYMI PANU. Nie zawsze znajdą u nich potwierdzenie swoich własnych idei i pragnień, ale na pewno otrzymają światło, które im pozwoli lepiej zrozumieć to, co się dzieje i będą mogli odkryć drogę dojrzewania osobistego. Zachęcam też duszpasterzy, aby słuchali z miłością i spokojem, ze szczerym pragnieniem, aby dojść do sedna dramatu osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele”.
Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w trzecią sobotę miesiąca, czyli 15 października 2016 r.
Zapraszamy też na spotkanie modlitewne naszej wspólnoty w czwartek 22 września 0 godz. 19.00 w sali św. Barbary.