Warszawa – Parafia bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3

Parafia
wladyslawa-ursynow ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej w Warszawie przy parafii bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 - w trzecie soboty miesiąca - o godz. 18.00 Msza św. w kościele,
a po niej o godz 19.00 spotkanie w salce w wieży.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marcin Żurek.
Parafia bł. Władysława z Gielniowa >>>
Archidiecezja Warszawska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Małgosia

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 17 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W dniu 19 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 13 osób: ks. Marcin, Krzysztof, Kamil, Artur, Małgosia, Agnieszka, Tomek, Ania, Edyta, Agata, Kasia, Honorata, Małgosia.
Mówiliśmy o samotności – że jest stanem naturalnym, właściwym każdemu człowiekowi, a jednak człowiek boi się tej samotności i związanego z nią cierpienia. Ucieka od niej. Jedyne, co może pomóc oswoić samotność, jest oddawanie jej Bogu. Samotność przeżywana z Bogiem staje się wartościowa, może pomóc nam wzrastać i wychodzić poza siebie. Trzeba tylko się na nią zgodzić, przyjąć ją i przeżywać razem z samotnością Chrystusa.
Na następne spotkanie zapraszamy 17 grudnia 2016 r.
W czwartek 24 listopada o godz. 19.00 jest spotkanie modlitewne.

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 19 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W dniu 15 października 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 8 osób: Krzysztof, Kamil, Paweł, Herman, Małgosia, Marzena, Edyta, Małgosia.
Mówiliśmy o przebaczeniu – że to jeden z najważniejszych tematów i problemów, z jakimi musimy się zmierzyć w kryzysie małżeńskim. „Autentyczne przebaczenie jest trudnym, ale i pełnym nadziei aktem stawienia czoła doznanej krzywdzie, ponownym spojrzeniem na zranioną miłość i zawiedzione zaufanie, dotknięciem bolesnych uczuć i przejściem przez proces prawdziwego chrześcijańskiego przebaczenia.” – to cytat z książki autorstwa A. Clendenen i T. Martin „Uzdrawiająca siła przebaczenia”.
Zastanawialiśmy się, co dla każdego z nas znaczy przebaczenie, nad trudnościami z definicją i mówiliśmy o tym, że sam Bóg podaje nam tę definicję, przychodząc do nas w sakramencie pojednania.
Przebaczenie to błogosławieństwo – dla mnie i dla męża/żony. Jeśli nie przebaczam, to w jakiś sposób przeklinam męża, jeśli przebaczam – błogosławię mu. Mówiliśmy też o wartościowych rekolekcjach pt. „Błogosławieństwo i przekleństwo”.
Na następne spotkanie zapraszamy 19 listopada 2016 r.
W czwartek o godz. 19.00 spotykamy się na spotkaniu modlitewnym.
W dniu 17 września 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 13 osób: ks. Marcin, Robert, Kamil, Tomek, Elżbieta, Kasia, Michał, Agnieszka, Marta, Ania, Honorata, Grzegorz, Artur.
Tematem spotkania była adhortacja Papieża Franciszka „Amoris Laetitia” po Synodzie Biskupów o Rodzinie. Mając na uwadze liczne kontrowersje, jakie narosły wokół tego dokumentu, chcieliśmy na chłodno przyjrzeć się wybranym fragmentom VIII rozdziału, w którym Papież Franciszek odnosi się do kwestii osób żyjących tzw. sytuacjach nieregularnych. Najciekawsze spostrzeżenia:
– słowo „adhortacja”, oznacza „zachęta”, jest to zatem dokument, który jest pewnego rodzaju wskazówką dla wiernych i duszpasterzy, a nie prawem kościelnym (tzw. nauczanie zwyczajne),
– nadrzędnym przekazem Papieża Franciszka jest to, aby zachęcać osoby żyjące w związkach niesakramentalnych do rozeznawania swojej sytuacji z pomocą dobrego duszpasterza, czyli takiego, który ma na uwadze „…że to rozeznawanie jest dynamiczne i zawsze powinno być otwarte na nowe etapy rozwoju i nowe decyzje pozwalające na zrealizowanie ideału w pełniejszy sposób”.
– kwestie zawarte w tej adhortacji nie powinny stanowić dla nas Sycharków – świadków wierności sakramentowi małżeństwa – problemu w tym znaczeniu, że Kościół wyciąga rękę do osób, które nie żyją w ten sam sposób co my. Świetnie zobrazował to przytoczony przykład pewnego księdza, który porzucił stan duchowny, wziął sakramentalny ślub i mógł przystępować do Komunii Świętej. Czy to oznacza, że księża wierni powołaniu do stanu duchownego powinni nagle zacząć mieć wątpliwości, czy obrali słuszną drogę?
– najlepszym podsumowaniem VIII rozdziału adhortacji jest chyba 312 akapit, gdzie możemy nawet znaleźć wprost zadanie dla naszej wspólnoty:
„ … Zachęcam wiernych, którzy żyją w sytuacjach skomplikowanych, aby z ufnością podchodzili do rozmowy ze swoimi duszpasterzami ORAZ OSOBAMI ŚWIECKIMI ODDANYMI PANU. Nie zawsze znajdą u nich potwierdzenie swoich własnych idei i pragnień, ale na pewno otrzymają światło, które im pozwoli lepiej zrozumieć to, co się dzieje i będą mogli odkryć drogę dojrzewania osobistego. Zachęcam też duszpasterzy, aby słuchali z miłością i spokojem, ze szczerym pragnieniem, aby dojść do sedna dramatu osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele”.
Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w trzecią sobotę miesiąca, czyli 15 października 2016 r.
Zapraszamy też na spotkanie modlitewne naszej wspólnoty w czwartek 22 września 0 godz. 19.00 w sali św. Barbary.

W sobotę 27 sierpnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Wzięło w nim udział 14 osób (ks. Marcin, Krzysztof, Kamil, Piotr, Paweł, Małgosia, Artur, Ania, Tomek, Ewa, Ela, Małgosia, Kasia, Małgosia). Dzieliliśmy się przede wszystkim swoimi wspomnieniami i refleksjami z wakacji, które są czasem skłaniającym do spojrzenia z dystansem na nasze życie i sytuację, w jakiej się obecnie znajdujemy. Pozostało nam po spotkaniu kilka myśli:

  • wszystko, co Bóg nam daje, jest dobre; On uzdalnia nas do przyjmowania dobrych i złych rzeczy
  • Bóg otwiera nam oczy na sens naszych doświadczeń
  • powinniśmy odnajdywać swoje powołanie w trudnych sytuacjach
  • my, Sycharki, robimy rzeczy niemożliwe, „chodzimy po wodzie” – a jesteśmy do tego zdolni tylko dzięki zaufaniu do naszego Ojca
  • Światowe Dni Młodzieży to jedyne takie miejsce, gdzie tylu młodych ludzi z całego świata gromadzi się tylko z powodu Chrystusa – to niezwykłe świadectwo.

Następne spotkanie odbędzie się jak zwykle w trzecią sobotę miesiąca, czyli 17 września 2016 r.

Zapraszamy też na spotkanie modlitewne w czwartek 8 września 2016 r. o godz. 19.00 w sali św. Barbary.

 

W sobotę 16 lipca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 11 osób (Małgosia, Jola, Agnieszka, Dagmara, Ania, Hubert, Piotr, Kamil, Elżbieta, Kasia, Artur).
Tematem spotkania było „Przebaczenie”, które rozważaliśmy na podstawie jednego z rozdziałów książki Jima Conway’a „Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców – jak uwolnić się od bolesnej przeszłości”. Dla zainteresowanych link do książki: http://www.tolle.pl/pozycja/dorosle-dzieci-rozwiedzionych
Jak się dowiedzieliśmy, niezbędnym warunkiem osiągnięcia prawdziwego i uzdrawiającego – zwłaszcza dla skrzywdzonej strony – przebaczenia jest przejście wszystkich 7 poziomów:
1. Przyznaj przed samym sobą, że wyrządzono ci zło.
2. Odczuj rozdrażnienie i gniew z powodu wyrządzonego ci zła.
3. Odżałuj to co utraciłeś.
4. Zastanów się nad implikacjami przebaczenia.
5. Zapytaj „Dlaczego miałbym temu człowiekowi przebaczyć?”
6. Udziel łaski przebaczenia.
7. Spotkaj się z krzywdzicielem.
Poniżej jeden z fragmentów, który pięknie opisuje stan, jaki możemy osiągnąć dzięki prawdziwemu przebaczeniu:
„Jedynym sposobem uleczenia bólu, który sam nie chce się uleczyć, jest jest przebaczyć osobie, która cię zraniła. Przebaczenie kładzie kres ponownym atakom bólu. Przebaczenie leczy twoją pamięć, w miarę jak odmieniasz jej wizję. Jeśli uwalniasz od zła człowieka, który zło to wyrządził, ze swego życia wewnętrznego usuwasz złośliwy nowotwór. Wypuszczasz więźnia na wolność, ale niespodziewanie orientujesz się, że tak naprawdę więźniem byłeś ty sam”.

W sobotę 18 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 13 osób (Krzysztof, ks. Marcin, Kamil, Paweł, Ania, Tomek, Edyta, Małgosia, Ewa, Ela, Piotr, Honorata, Małgosia).

Krzysztof przygotował temat „Kryzys małżeński i miłość” na podstawie adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, dzieląc się swoimi refleksjami po lekturze tego dokumentu. Myśli, które pozostały z tego spotkania:

  • ciągle musimy weryfikować nasze wyobrażenie o Bogu
  • ważne jest, aby nauczyć się być szczęśliwym w wolny sposób
  • kryzys to normalny przejaw historii życia
  • przeżyty kryzys prowadzi do lepszego życia.

 

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w sobotę 18 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

 

 

 

Kochani, z okazji 8-lecia warsztatów 12 kroków w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie (KEN 101) w dniach 12-15 czerwca odbędą się rekolekcje dla wszystkich byłych i obecnych uczestników warsztatów. Część tych rekolekcji jest zamknięta, ale Msze św. z nauką o. Szustaka są dla wszystkich.

Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych tymi rekolekcjami.

Podaję link do informacji

http://www.12krokow.org.pl/5-lecie-istnienia-warsztatow-rekolekcje-z-o-adamem-szustakiem.html

Kochani, zapraszam na II Warszawską Wycieczkę Rowerową Sycharu!

Zapraszam wszystkich chętnych z Ursynowa, ze Skaryszewskiej, z Marek i oczywiście z Piaseczna!

Zapraszam z małżonkami (!), z dziećmi i z przyjaciółmi!

Spotykamy się w sobotę 11 czerwca o godz. 10.00 przy południowym wyjściu ze stacji metra Kabaty (wyjście jak do Tesco).

Planujemy jechać do Lasu Kabackiego, zatrzymamy się na polance, tam będziemy odpoczywać, grać w różne gry i piec kiełbaski.

Weźcie ze sobą kiełbaski i coś do nich (chleb, keczup), piłki, badmintona i różne rzeczy, które mogą przydać się w takich sytuacjach…

Zapraszam!!!

Do zobaczenia!!!

PS.

W razie ulewnego deszczu (którego mam nadzieję nie będzie) odwołujemy wycieczkę.

W sobotę 21 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 18 osób (Krzysztof, ks. Marcin, Artur, Kamil, Kasia, Paweł, Renata, Piotr, Agnieszka, Agata, Edyta, Tomek, Małgosia, Elżbieta, Monika, Honorata, Ania, Małgosia).

Nie zdążyliśmy wysłuchać refleksji Krzysztofa na temat adhortacji papieża Franciszka, za to zatrzymaliśmy się dłużej na wspomnieniach z rekolekcji w Porszewicach i Laskowicach.

Wszyscy, którzy byli, zgodnie wspominali słowa ks. Romualda Jaworskiego, naszego rekolekcjonisty, że zdanie „mam męża, żonę” znaczy coś zupełnie innego niż „jestem żoną, mężem„. To pierwsze bardziej oznacza posiadanie drugiej osoby. I możliwość jej utraty. To drugie określa naszą tożsamość, to, kim jesteśmy – i tego nikt nam nie może odebrać. To, kim jesteśmy, zależy od nas samych.

Kochani, już teraz zapraszam na następne spotkanie w sobotę 18 czerwca.

A w najbliższy czwartek 2 czerwca zapraszam na spotkanie modlitewne o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

 

Zapraszamy w sobotę 21 maja 2016 r. na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw na Ursynowie. Zaczynamy Mszą św. w kościele o godz. 18.00, a po niej jest spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy o godz. 19.00.

Spotkanie będzie poświęcone adhortacji papieża Franciszka „Radość Ewangelii”

Zapraszamy serdecznie!

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 20 osób (Alicja, ks. Marcin, Artur, Kamil, Kasia, Tomek, Eliza i Paweł, Joanna i Herman, Agata, Edyta, Małgosia, Elżbieta, Krzysztof, Agnieszka, Krzysztof, Piotr, Ewa, Małgosia). Spotkanie prowadziła Alicja. Mówiła o dzieciach przeżywających kryzys małżeństwa rodziców.

Oto kilka myśli z tego spotkania:

Dla dziecka optymalna i idealna sytuacja jest wtedy, gdy ma dwoje kochających się nawzajem rodziców i każde z nich kocha swoje dziecko. Wtedy ma najlepsze warunki do rozwoju.

Dziecko przejmuje system wartości rodzica, z którym ma prawdziwą więź. Dlatego nie należy zbytnio niepokoić się tym, że widzi wokół siebie przykłady złego postępowania, ale spokojnie i konsekwentnie budować z dzieckiem własne dobre relacje i przedstawiać swoją postawę.

W czasie kryzysu bardzo ważny jest stosunek rodziców do siebie nawzajem – budowanie w oczach dziecka dobrego obrazu współmałżonka, mimo własnego poczucia skrzywdzenia.

Dzieci mają prawo znać prawdę o kryzysie, o powodach rozstania się rodziców, oczywiście przekazaną w formie dostosowanej do ich wieku.

 

Kochani, już teraz zapraszam na następne spotkanie w sobotę 21 maja.

 

A w najbliższy czwartek zapraszam na spotkanie modlitewne o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

 

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw na Ursynowie. Zapraszamy na Mszę św. w kościele o godz. 18.00 i spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy o godz. 19.00.

Spotkanie będzie poświęcone sytuacji dzieci przeżywających kryzys małżeństwa rodziców.

Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy na pierwsze modlitewne spotkanie naszej ursynowskiej wspólnoty.

Odbędzie się ono w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w wieży).

Zapraszamy wszystkich chętnych!

W sobotę 19 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Uczestniczyło w nim 14 osób (Marcin, Kamil, Krzysztof, Ania, Eliza i Paweł, Agnieszka, Agata, Małgosia, Elżbieta, Iwona, Tomek, ks. Marcin, Małgosia).

Tematem spotkania był sakrament pokuty i pojednania, który nas „leczy,uzdrawia i odradza”. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8).
„Niech spowiedź będzie najpierw przed Bogiem. Niech niknie pośrednik. Trzeba uświadomić sobie, że idziesz do Boga, do Chrystusa. I niech ta spowiedź, każda spowiedź, nie będzie tylko jakimś przypomnieniem kilku win, ale niech będzie zawsze na tle całościowego, totalnego nawrócenia się do Boga. Do Boga żywego. Który ciebie zbawił.”

Z okazji zaczynających się właśnie Świąt Wielkanocnych życzę nam wszystkim, abyśmy w naszych sercach doświadczyli mocy i miłości Zmartwychwstałego Pana Jezusa, który nas dotyka, przemienia i zaprasza do uczestnictwa w Królestwie Bożym „teraz i w wieczności”.

Zapraszamy także na spotkanie modlitewne w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 19.00 w naszej sali.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 2016 r.

Zapraszam na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie, które odbędzie się 19 marca 2016 r. Spotykamy się w kościele na Mszy św. o godz. 18, a po niej, o godz. 19 gromadzimy się w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

W sobotę 20 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Wzięło w nim udział 18 osób (ks. Marcin, Artur, Radek, Anna, Monika, Ania, Agnieszka, Agnieszka, Agata, Kamil, Piotr, Edyta, Monika, Małgosia, Tomasz, Honorata, Krzysztof, Małgosia). Wysłuchaliśmy wielu przejmujących i bardzo ważnych świadectw, Piotr opowiedział o nowym, sąsiadującym z nami ognisku w Piasecznie (w kwietniu początek), zatrzymaliśmy się też trochę przy temacie nawrócenia… I nie starczyło nam czasu na temat spotkania – o sakramencie pojednania. Będziemy o nim mówić w przyszłym miesiącu.

Już teraz zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 19 marca 2016 r.

W sobotę 16 stycznia 2016 r. spotkaliśmy się na świątecznym, opłatkowym spotkaniu naszej ursynowskiej wspólnoty. Odwiedził nas proboszcz naszej parafii, który zobaczył naszą wspólnotę w całej okazałości i powiedział, że cieszy się z naszej obecności i z tego, że ma w parafii wspólnotę, która trwa przy sakramencie małżeństwa. Przybyli też goście ze Skaryszewskiej, dzięki czemu było naprawdę świątecznie i bardzo miło. Mieliśmy wspaniałe przysmaki, składaliśmy sobie życzenia, a potem, dzięki Piotrowi i przy akompaniamencie jego gitary, śpiewaliśmy kolędy głośno i z wielkim entuzjazmem!

Szkoda, że następne Boże Narodzenie dopiero w przyszłym roku 🙂

Na następne spotkanie zapraszamy w sobotę 20 lutego 2016 r.

W sobotę 19 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Uczestniczyło w nim 15 osób (ks. Marcin, Artur, Kamil, Agata, Edyta, Ania, Piotr, Magda, Dorota, Edyta, Małgosia, Honorata, Tomek, Krzysztof, Małgosia).

Artur przedstawił temat o synu marnotrawnym, na podstawie homilii o. Adama Szustaka OP. Była w nim mowa o tym, że prośba syna marnotrawnego oznaczała całkowite odrzucenie ojca, co zawsze jest bolesne i świadczy o zerwaniu więzi, a w tamtej kulturze było szczególnie skandaliczne i niedopuszczalne. Ojciec jednak nie powstrzymuje syna – daje mu to, czego chce – i czeka na niego. Pozwala mu doświadczyć życia i dorosnąć. Nie próbuje go gonić i zawracać. Pokazuje właściwą postawę rodziców wobec dorosłych dzieci – nie przeżywać życia za dzieci, zrezygnować z nadopiekuńczości, a Duch Boży, który w nas mieszka, nie pozwoli zagubić drogi naszym dzieciom.

Już pojutrze Wigilia i Boże Narodzenie. Na ten święty czas życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa i narodzenia Boga w Waszych sercach i w Waszych trudnych, kryzysowych rodzinach. Niech Pan da nam wszystkim nowe, piękne życie wypełnione radością przebywania z Nim na co dzień, w każdej chwili życia, szczególnie w tej trudnej chwili…

Tym wszystkim, którzy sami spędzają Wigilię, proponujemy kontakt z Iwoną ze wspólnoty na Skaryszewskiej, która ma pomysł na wspólny świętowanie tego wieczoru. Informacje dla chętnych wyślę mailem.

Zapraszamy też na Sylwestra na Skaryszewską, podaję link do informacji  http://warszawa-pallotyni.sychar.org/

Nasze następne spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2016 r.! Będziemy dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy i składać sobie życzenia! Mile widziane ciasta i smakołyki! Do zobaczenia!

Zapraszam na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie, które odbędzie się 19 grudnia 2015 r. Spotykamy się w kościele na Mszy św. o godz. 18, a po niej, o godz. 19 gromadzimy się w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Uwaga – nie będzie to spotkanie świąteczne, na spotkanie świąteczne, z opłatkiem i kolędami, zapraszamy w styczniu.

W sobotę 21 listopada 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie  Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Wzięły w nim udział 23 osoby (Hania i Sławek, Grzegorz, ks. Marcin, Kasia i Wojtek, Kasia, Monika, Magda, Radek, Kamil, Piotr, Artur, Ania, Małgosia, Krzysztof, Edyta, Ewa, Monika, Honorata, Tomek, Leszek, Małgosia). Spotkanie o pojednaniu prowadził Grzegorz. Mówił o tym, że pojednanie musi być oparte na prawdzie – każda strona musi wziąć swoją część odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy.  Pierwszy krok do pojednania robi osoba, która ma więcej duchowej siły. Żywa relacja z Bogiem umożliwia pojednanie. W procesie pojednania ważne jest badanie swojego serca, czy nie żywimy urazy, czy jesteśmy gotowi do bezwarunkowej miłości.

Zapraszamy na następne spotkanie 19 grudnia 2015 r. – nie będzie to jeszcze spotkanie świąteczne – świąteczne i opłatkowe spotkanie zorganizujemy w styczniu.

W sobotę 17 października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Wzięło w nim udział 16 osób (Artur, Agata, Małgosia, Paweł, Radek, Piotr, Krzysztof, Rafał, Małgosia, Małgosia, Ewa, Kamil, Honorata, Kasia, ks. Marcin, Małgosia). Artur przedstawił temat na podstawie kazania o. Adama Szustaka o proroku Ozeaszu. Ozeasz był prawdziwym mężczyzną – kochał swoją niewierną żonę i był jej wierny. Swoją miłością odnawiał jej czystość. Ozeasz pokazuje nam, jak kocha nas Bóg. Kobiety czują, jak spoglądają na nie mężczyźni i lgną do czystych mężczyzn – tak jak lgnęły do Jezusa!

Zapraszamy na następne spotkanie 21 listopada 2015 r. (to będzie pierwsza rocznica istnienia naszej wspólnoty!)

W sobotę 19 września 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Uczestniczyło w nim 12 osób (ks. Marcin, Małgosia, Robert, Artur, Agata, Agnieszka, Joanna, Dominika, Grażyna, Ewa, Honorata, Małgosia). Tematem spotkania był sakrament chrztu świętego, który jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. „Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem jego przynależności do Chrystusa.” (z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Na następne spotkanie zapraszamy w sobotę 17 października 2015 r.

W sobotę 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbyło się kolejne, wakacyjno-powakacyjne spotkanie ursynowskiej wspólnoty Sychar. Uczestniczyło w nim 7 osób (ks. Marcin, Agata, Ania, Joanna, Monika, Grażyna, Małgosia). Mówiłyśmy o naszych przeżyciach wakacyjnych, o tym, w jaki sposób rozwód dotyka całej rodziny i o niezwykłych doświadczeniach związanych z wyjazdami na Jasną Górę na Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie.

Następne spotkanie w trzecią sobotę września, czyli 19 września.

Zapraszamy!

W sobotę 27 czerwca odbyła się pierwsza ursynowska wycieczka rowerowa do Lasu Kabackiego.

Pogoda była dla nas łaskawa, było pięknie, choć poprzedniego dnia postraszył nas trochę deszcz.

Było nas mało, ale to dopiero początek!

Pojechałyśmy do lasu, rozbiłyśmy obóz, rozpaliłyśmy ognisko – mimo że nie było żadnego mężczyzny i nawet nie miałyśmy zapałek! Posiliłyśmy się upieczonymi kiełbaskami, zaczerpnęłyśmy wody ze źródełka w Powsinie, a nasze Sycharowe dziecko zjeżdżało na dmuchanej zjeżdżalni.

Było miło i już zamierzamy powtórzyć tę wyprawę – może pod koniec sierpnia?

Już teraz zapraszamy wszystkich!

W sobotę 20 czerwca 2015 r. odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie ursynowskiego ogniska naszej wspólnoty. Uczestniczyło w nim 15 osób (ks. Marcin, Hania, Tomek, Małgosia, Kasia, Monika, Ania, Przemek, Monika, Michał, Łukasz i Magda, Honorata, Agata, Małgosia). Dzieliliśmy się naszym doświadczeniem trwania w sakramencie małżeństwa i sposobach ratowania samych siebie i naszych współmałżonków w trudnej sytuacji kryzysu, mówiliśmy też o sensie nierozerwalności małżeństwa.

W lipcu spotkania nie będzie!

Natomiast w przyszłym tygodniu panujemy wycieczkę rowerową!

Szczegóły wkrótce!

Następne  spotkanie formacyjne odbędzie się w sobotę 15 sierpnia 2015 r. Już teraz serdecznie zapraszamy!

W sobotę 16 maja 2015 r., w czasie ogólnopolskich rekolekcji Sycharu w Konstancinie, odbyło kolejne spotkanie ursynowskiego ogniska naszej wspólnoty. Przyszło na nie tylko 7 osób – bo większość była w Konstancinie! Były to Monika, 3 Małgosie, Marzena i Kasia oraz ks. Marcin. Mówiliśmy o naszych doświadczeniach i trudnościach związanych z naszą obecną sytuacją i wydarzeniami, z którymi musimy się zmierzyć w najbliższym czasie. I o tym, jak pokonać lęk, i jak Pan Bóg prowadzi nas w naszym życiu.

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 20 czerwca 2015 r.

W sobotę 18 kwietnia odbyło się już szóste spotkanie naszego ursynowskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyły w nim 23 osoby (Grzegorz, Hania i Sławek, ks. Marcin, Małgosia, Małgosia, Ania, Łukasz, Tomasz, Tomek, Kasia, Ania, Małgosia, Ania, Małgosia, Artur, Małgosia, Tomek, Bożena, Monika, Marzena, Kasia, Jacek). Było sporo nowych osób i cały czas spotkania minął nam na dzieleniu się naszymi historiami. Ks. Marcin powiedział na koniec, że nasze historie są trudne i nieprawdopodobne jak historie postaci biblijnych. I nie wiadomo, jak się zakończą. Ale już jesteśmy wygrani, bo w tych sytuacjach widzimy ratunek w Bogu. Z Nim chcemy przeżywać te najtrudniejsze chwile.

W piątym spotkaniu ursynowskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar uczestniczyło 21 osób (ks. Marcin, Marianna, Artur, Roger, Kasia, Edyta, Małgosia i Marcin, Sławek, Artur, Piotrek, Tomek, Honorata, Małgosia, Ania, Tomek, Dominika, Janusz, Agata, Małgosia, Małgosia). Mówiliśmy o sakramencie małżeństwa – o tym, jak idealistyczny jego obraz mieliśmy w dniu ślubu i jak bardzo byliśmy wszyscy nieprzygotowani na trudne chwile, które nas spotkały. I o tym jak w kryzysie powoli rodzi się w nas odpowiedzialność za nas samych, za współmałżonka, za nasze i jego zbawienie.

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 18 kwietnia 2015 r.

W sobotę odbyło się czwarte już spotkanie ursynowskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyły w nim 23 osoby (ks. Marcin, Artur, Hania i Sławek, Marianna, Dorota, Aneta, Mateusz, Honorata, Krzysztof, Tomek, Małgosia, Kasia, Ania, Monika, Grażyna i Janusz, Agata, Paweł, Piotr, Edyta, Mirek, Małgosia). Temat spotkania przedstawił ks. Marcin. Rozmawialiśmy o naszym fundamencie, czyli o sakramencie małżeństwa. O tym, że jest on źródłem łaski przez cały czas istnienia małżeństwa.

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 21 marca 2015 r.

W sobotę 17 stycznia odbyło się kolejne, trzecie już spotkanie naszej ursynowskiej wspólnoty. Było to prawdziwie świąteczne spotkanie! Przybyli do nas bowiem – za sprawą tajemniczych zabiegów Grzegorza – goście z całej Polski – z Krakowa, Częstochowy, Puław, Szydłowca i Częstochowy (jeśli kogoś pominęłam, to przepraszam). Było też kilka nowych osób. Trudno policzyć, ilu dokładnie było uczestników spotkania, może 40, może 50. Długo dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Były świąteczne ciasteczka. Późnej śpiewaliśmy kolędy, próbując nieudolnie przypomnieć sobie wszystkie zwrotki :). Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przybyli do nas, na daleki Ursynów!

Zapraszam na następne spotkanie, które odbędzie się 21 lutego 2015 r.

W sobotę 20 grudnia 2015 r. odbyło się drugie spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Uczestniczyło w nim 20 osób – Grzegorz, Robert, Artur, Małgosia, Honorata, Monika, Agata, Piotr, Krzysztof, Ewa, Tomek, Rafał, Ania, Edyta, Małgosia, Ula, Renata, Tomek, Małgosia i ks. Marcin. Przedstawialiśmy się, mówiliśmy o tym, z czym przychodzimy do wspólnoty i co dobrego ostatnio nas spotkało. Nie starczyło czasu na życzenia. Dlatego następne spotkanie będzie prawdziwie świąteczne – będziemy dzielić się opłatkiem i śpiewać kolędy.

Już też zapraszam na sobotę 17 stycznia 2015 r.!

Składam wszystkim najlepsze, serdeczne życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia – niech Jezus narodzi się w każdym z nas z osobna, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, wśród bliskich – i przyniesie nam Boży pokój, radość i nadzieję. Syn Boży przychodzi po to, aby nasze życie było pełne i szczęśliwe! Tylko w Nim możliwa jest ta pełnia!