Warszawa – Parafia bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3

Parafia
wladyslawa-ursynow ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej w Warszawie przy parafii bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3 - w trzecie soboty miesiąca - o godz. 18.00 Msza św. w kościele,
a po niej o godz 19.00 spotkanie w salce w wieży.
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Marcin Żurek.
Parafia bł. Władysława z Gielniowa >>>
Archidiecezja Warszawska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Małgosia

W sobotę 20 stycznia zebraliśmy się na spotkaniu opłatkowym. Było świątecznie i bardzo miło. Dzieliliśmy się tym, co dobrego spotkało nas w minionym roku, jedliśmy wyjątkowe smakołyki, jak zwykle śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy sobie życzenia – nareszcie można było do woli porozmawiać, bez zwykłych ograniczeń towarzyszących normalnym, całorocznym spotkaniom.

Boże Narodzenie to piękny czas, szkoda, że do następnego będziemy czekać cały rok!

Kochani, zapraszam na kolejne spotkanie naszej wspólnoty w sobotę 17 lutego 2018 r.

Msza św. o godz. 18.00, spotkanie po Mszy w sali św. Barbary w wieży o godz. 19.00.

Do zobaczenia!

Kochani, zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie naszego ogniska w sobotę 20 stycznia 2018 r.

Przeżywamy jeszcze czas Narodzenia Pana Jezusa, więc nasze spotkanie też będzie świąteczne – będziemy dzielić się opłatkiem, składać sobie życzenia, śpiewać kolędy i cieszyć się sobą nawzajem 🙂

Proszę, przynieście jakiś mały poczęstunek 🙂

Spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00, a po niej, o godz. 19.00, w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

Do zobaczenia!

Kochani, cała kochana Wspólnoto!

Przed nami kolejne Boże Narodzenie – znowu wspominamy, często ze szczegółami, jak dwa tysiące lat temu narodził się Bóg. Ludzie Go nie poznali, nie zorientowali się, że to właśnie Ten, którego oczekiwali od lat, którego zapowiadali prorocy, za którym tęskniły pokolenia, śpiewano o Nim pieśni i psalmy…

A On przyszedł tak niepozornie, zwyczajnie, trudno było poznać w Nim Króla i Boga. Takiego przyjścia nikt się nie spodziewał…

Dzisiaj Jezus jest między nami – w każdym z nas, w każdej naszej rodzinie, w naszym kraju i w każdym, absolutnie każdym człowieku. I znowu tak trudno jest nam w to uwierzyć, zobaczyć i przyjąć jako prawdę.

Życzę Wam wszystkim wspaniałych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, przeżytych w autentycznej bliskości z Jezusem, który nas kocha, wyciąga do nas rękę, chce z każdym z nas nawiązać osobisty kontakt, czeka na nas, na nasze zaufanie, chce nam błogosławić i dać wszystko, czego potrzebujemy, dać nam życie w obfitości, abyśmy już więcej nie pragnęli. Abyśmy potrafili czerpać z bogactwa miłości, które daje nam nasz Bóg i Pan. I abyśmy potrafili dzielić się nim z innymi ludźmi – naszymi braćmi.

W grudniowym spotkaniu uczestniczyło 17 osób (ks. Marcin, Honorata, Małgosia, Ania, Dominik, Basia, Michał, Marta, Monika, Andrzej, Joanna, Witold, Ania, Krzysztof, Marzena, Edyta, Darek, Artur).
Po tradycyjnej rundce dzielenia się, rozpoczęliśmy cykl rozważań nad adhortacją „Familiaris Consortio” z 1981 roku św. Jana Pawła II. Impulsem do tego, aby bliżej poznać treść wskazań dla rodziny i małżeństwa, jakie Jan Paweł II skierował do wiernych w czwartym roku swojego pontyfikatu, był Dzień Skupienia w Zembrowie z początku grudnia, podczas którego ks. Piotr Arbaszewski często odwoływał się do słów papieża Polaka właśnie tam zawartych. Ze względu na ograniczenia czasowe udało nam się przytoczyć jedynie jeden fragment adhortacji, jednak stanowiący dla nas jakby fundament naszej wspólnoty:
„Dar sakramentu jest jednocześnie powołaniem i przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, aby pozostali sobie wierni na zawsze, ponad wszelkie próby i trudności, w wielkodusznym posłuszeństwie świętej woli Pana: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”55.
Dawanie świadectwa bezcennej wartości nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych czasów. Dlatego wraz ze wszystkimi Braćmi, którzy brali udział w Synodzie Biskupów, pochwalam owe liczne pary małżeńskie, które choć napotykają na niemałe trudności, to jednak zachowują i rozwijają dobro nierozerwalności, wypełniając w ten sposób pokornie i odważnie powierzone im zadanie; zachęcam je, aby były w świecie „znakiem” — maleńkim i cennym znakiem, niekiedy poddanym próbie, lecz zawsze odnawiającym się — tej niestrudzonej wierności, z którą Bóg i Jezus Chrystus miłują wszystkich ludzi i każdego człowieka. Koniecznie trzeba podnieść też wartość świadectwa tych małżonków, którzy, opuszczeni przez partnera, dzięki mocy wiary i nadziei chrześcijańskiej nie wstąpili w nowy związek.
Oni również dają autentyczne świadectwo wierności, której świat dzisiejszy tak potrzebuje. Dlatego winni doznawać zachęty i pomocy ze strony pasterzy i wiernych Kościoła”. (Familiaris Consortio 20, Jan Paweł II, 22.11.1981r.)
Treść całej adhortacji „Familaris Consortio” znajdziecie pod poniższym linkiem:
Przesyłamy też link do filmiku z Dnia Skupienia w Zembrowie, który dostępny jest już na You Tube:

W sobotę 2 grudnia 2017 r. odbył się pierwszy warszawski Dzień Skupienia. Uczestniczyły w nim 32 osoby z ognisk naszej wspólnoty na Skaryszewskiej, w Piasecznie i na Ursynowie. Pojechaliśmy autokarem do Zembrowa, małej miejscowości koło Sokołowa Podlaskiego, gdzie czekał na nas prowadzący, ks. Piotr Arbaszewski.

Nasze spotkanie odbywało się w trzech blokach:

 1. Człowiek obrazem Boga – ks. Piotr przypomniał, że Bóg stworzył nas na swój obraz, z nadmiaru miłości. Dał nam rozum, wolność i nieśmiertelną duszę, a człowiek jest powołany do życia z Bogiem, powołany do życia w relacji z innymi. Jan Paweł II mówił: „Tylko miłość jest twórcza”. Otrzymaliśmy charyzmaty, szczególne talenty, które mają służyć nie nam, tylko wspólnocie, aby ewangelizować, czyli pokazywać innym ludziom Chrystusa. Mamy żyć we wspólnocie, której szczególnym wyrazem jest małżeństwo („Całkowity i bezinteresowny dar z siebie”, jak mówił Jan Paweł II).
 2. Sakramentalność małżeństwa – której ostatecznym celem jest to, aby małżonkowie wzajemnie się zbawiali. Małżeństwo jest monogamiczne, nierozerwalne i ma prowadzić do świętości. Słowa przysięgi małżeńskiej są oparte na fundamencie Chrystusa. Bóg udziela nam łaski stanu, czyli szczególnych uzdolnień do wypełniania zobowiązań sakramentu.
 3. Duch Święty – który działa w Kościele nieustannie, w jego strukturach i hierarchii. Działa też w małżeństwie (i w każdym sakramencie). Duch święty udziela nam swoich darów, a gdy korzystamy z nich, mamy owoce Ducha – miłość, radość, dobroć, cierpliwość, uprzejmość, pokój itd.

W przerwie mieliśmy okazję zwiedzić zabytkowy kościół, kaplicę cmentarną rodziny Trębickich i mały cmentarz przy niej, na którym pochowana została Helena Mniszkówna, autorka m.in. powieści „Trędowata”. Ks. Piotr oprowadził nas też po odrestaurowanej starej plebanii, w której mieści się teraz Parafialny Dom Kultury. To miejsce tętni życiem, jest pięknie urządzone w starym stylu i zawiera m.in. pamiątki z okolicznych domów, stare sprzęty rolnicze, księgi parafialne i wydobyte z ziemi ślady toczących się tam w czasie wojny  walk  – łuski z karabinów, fragmenty broni itp. Oprócz tego, że jest to miejsce muzealne, toczy się tam też intensywne życie kulturalne i społeczne, działa wiele grup dla dzieci i dorosłych.

Za nami piękny i miejmy nadzieję owocny Dzień Skupienia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszego ogniska w sobotę 16 grudnia 2017 r. po Mszy św. o godz. 18.00. 

W sobotę 18 listopada 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty.

Miało ono inny niż zwykle charakter, ponieważ obchodziliśmy 3. rocznicę powstania Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.

Usiedliśmy razem, przy wspaniałych wypiekach, i rozmawialiśmy o historii powstania wspólnoty, o potrzebie jej istnienia i o tym, jaki miała wpływ na nasze życie. Dzieliliśmy się też niezwykłymi świadectwami działania Boga w życiu naszym i naszych rodzin. I o tym, że Pan Bóg kieruje naszym życiem nie zawsze tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale zawsze tak, żeby wyciągnąć z tego dobro.

Ksiądz Marcin był świeżo po powrocie z Ziemi Świętej, więc opowiedział nam o tej starannie przygotowanej pielgrzymce i o miejscach, które zrobiły na nim największe wrażenie, np. o Górze Tabor i Bazylice Grobu Świętego. Ksiądz opowiadał tak ciekawie, że wiele osób nabrało chęci, aby także udać się na taką pielgrzymkę – może to będzie pielgrzymka Sycharowska?…

Na razie przygotowujemy się do wyjazdu na Dzień Skupienia w Zembrowie, który odbędzie się 2 grudnia 2017 r.

Następne spotkanie naszego ogniska odbędzie się 16 grudnia 2017 r. o godz. 19.00.

Zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 18 listopada 2017 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

Będziemy świętować 3. rocznicę powstania naszej ursynowskiej wspólnoty!

Zapraszamy więc szczególnie serdecznie i miło będzie, jeśli z tej okazji przyniesiecie jakieś przysmaki (może własnego wyrobu…), bo zamiast zwykłego spotkania będziemy raczej rozmawiać i wspólnie spędzać czas.

Do zobaczenia!

W sobotę 2 grudnia 2017 r. organizujemy dzień skupienia dla wszystkich ognisk warszawskich.

Zapraszamy uczestników z Ursynowa, Skaryszewskiej, Piaseczna i Marek.

Dzień skupienia odbędzie się z Zembrowie koło Sokołowa Podlaskiego, poprowadzi go ks. Piotr Arbaszewski, który prowadził wiosenne rekolekcje ogólnopolskie naszej wspólnoty.

Jedziemy rano autokarem (jeśli zgłosi się odpowiednia liczba osób), wracamy wieczorem.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Sycharowiczów – to będzie wspaniała okazja do spotkania się i wspólnego spędzenia czasu ze sobą i Panem Jezusem.

Zapisy przez tabelkę on line,  którą roześlę Wam mailem, lub bezpośrednio przeze mnie.

Małgosia

W sobotę na kolejnym spotkaniu były 22 osoby (Maria, Kasia, Magda, Jola, Ania, Zosia, Halina, Witek, Darek, Joanna, Andrzej, Ewa, Dominik, Basia, Małgosia, Krzysztof, Tomek, Piotr, Ania, Honorata, Małgosia, Artur).

Podsumowaliśmy cykl spotkań na temat przebaczenia i pojednania cytatem z książki „Uzdrawiająca siła przebaczenia”:

W każdej rodzinie zdarzają się chwile cierpienia, gniewu lub wyobcowania. Lecz nie możemy uciec przed naszą rodziną. Mamy tylko jedną rodzinę i dlatego, po każdym grzechu, musimy podjąć wszelki wysiłek ku pojednaniu. Podobnie Kościół jest naszą duchową rodziną. Jako jej członkowie możemy zostać zranienie lub wyobcowani, lecz Kościół nadal pozostaje naszą rodziną. Innej nie mamy, stąd musimy dążyć do pojednania. 

Zapraszamy na następne spotkanie w sobotę 18 listopada 2017 r. Będziemy świętować 3. rocznicę istnienia naszego ogniska na Ursynowie.

 

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 21 października 2017 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

We wrześniowym spotkaniu naszej wspólnoty uczestniczyło rekordowe 27 osób (ks. Marcin, Agnieszka, Agata, Agnieszka i Paweł, Joanna, Ania, Maria, Lidka, Piotr, Andrzej, Krzysztof, Adam, Elżbieta, Michał, Dominik, Honorata, Kasia, Monika, Ania, Monika i Kamil, Agnieszka, Kasia, Eliza, Artur, Małgosia). Mimo tak dużej liczby osób, po przedstawieniu się i krótkim dzieleniu swoimi doświadczeniami udało się nam jeszcze obejrzeć film autorstwa Artura – uczestnika i współlidera naszego ogniska.

Artur wybrał się w samotną pielgrzymkę do Włoch, do sanktuariów, które można określić jako związane z duchowością naszej wspólnoty i ważne dla niego samego. Rozpoczął w Palmanova, a ostatnim miejscem i celem wyprawy było Monte Sant Angelo. Po drodze były jeszcze między innymi Padwa, Asyż, Manopello, San Giovani Rotondo i  i jeszcze inne miejsca.

Przed wyjazdem zebrał od nas wszystkich intencje modlitewne, które złożył w miejscach, do których dotarł – można więc powiedzieć, że byliśmy trochę współuczestnikami tej pielgrzymki…

Ze swojej drogi nakręcił wspaniały, piękny, osobisty i przejmujący film, który obejrzeliśmy wszyscy z wielką uwagą i wielkimi emocjami! Ważny był też komentarz Autora, którym dzielił się z nami!

Wiemy, że to był pierwszy, ale nie ostatni jego pokaz, być może nawet uda nam się umieścić w przyszłości link do tego filmu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie naszej wspólnoty w sobotę 21 października 2017 r. 

W naszym kolejnym wakacyjnym spotkaniu uczestniczyło 10 osób (Ania, Artur, Darek, Zosia, Agata, Beata, Edyta, Joanna, Ania, Eliza i Igor, Andrzej, Dominik, Ela, Tomek, Krzysztof, Kamil, Małgosia).

Na spotkaniu kontynuowaliśmy temat przebaczenia na podstawie książki „Uzdrawiająca siła przebaczenia”. Biblia łączy przebaczenie ze skruchą – co robić, kiedy krzywdziciel odmawia skruchy, nie widzi swoich błędów? Co w takiej sytuacji ma zrobić człowiek skrzywdzony? Jezus nieustannie wychodził do ludzi i wzywał do nawrócenia, skruchy. Nie ustawał w takim postępowaniu. My mamy Go naśladować.

Jezus mówił na krzyżu do swoich prześladowców „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Modlitwa Jezusa przenosi odpowiedzialność za przebaczenia na Boga. To jest wzorcowy przykład postępowania. Takie przeniesienie jest dla nas wyzwalające, bo nie zmusza do niesprawiedliwego przebaczenia, które musielibyśmy podejmować wbrew sobie – lecz uwalnia od trudnych emocji.

Ks. Romuald Jaworski w książce „Kiedy miłość boli” traktuje z kolei przebaczenie jako szansę rozwoju, pisze, że jest ono konieczne do zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Przebaczenie jest aktem z pogranicza życia psychicznego i duchowego.

Przebaczenie jest wymagające dla obu stron konfliktu – zmusza do rachunku sumienia zarówno osobę krzywdzącą, jak i tę, która czuje się skrzywdzona.

Przebaczenie nie jest uczuciem, lecz aktem woli. Nie polega na bagatelizowaniu, pobłażaniu, odsuwaniu konsekwencji zła w nadziei, że ktoś się zmieni. Pozwala nawiązać dobre, konstruktywne relacje.

Jednocześnie krzywda nie jest powodem, aby przestać kochać. 

Dlaczego mamy przebaczać i kochać? Bo Bóg tak chce. Bo Bóg chce nam przebaczyć i przebacza.

Bóg jest Bogiem pokoju i pojednania.

Nieprzebaczenie jest niebezpieczne dla nas samych – w sferze psychicznej, i jest też grzechem – w sferze duchowej.

Nieprzebaczenie jest lekceważeniem ofiary Chrystusa.

 

Zapraszamy na następne spotkanie 16 września 2017 r.

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 19 sierpnia 2017 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W sobotę 15 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Było obecnych  13 osób (Honorata, Małgosia, Ania, Kasia, Grzegorz, Ela, Ania, Ryszard, Darek, Halina, Zosia, Kasia, Artur).

Po przedstawieniu się wszystkich osób czytaliśmy fragmenty książki autorstwa Avis Clendenen i Troy Martin „Uzdrawiająca siła przebaczenia”. Książka ta jest jedną z ważniejszych naszych Sychowskich lektur, gdyż sprawa przebaczenia jest jednym z fundamentalnych problemów, z jakimi musimy się zmagać w naszych trudnych małżeństwach.

Przypomnieliśmy sobie o tym, że przyrodzoną cechą każdego człowieka jest wolność – jesteśmy wolni zarówno my, jak i nasi małżonkowie, o czym stale powinniśmy sobie przypominać.

W naszym małżeństwie towarzyszy nam łaska Boża, ale także łaska sakramentu małżeństwa, która działa i uzdalnia nas do wielkich rzeczy, których sami nie bylibyśmy w stanie dokonać – np. do przebaczenia, czekania, cierpliwości i miłości.

Uczestnicy spotkania mówili, że przebaczenie sobie samemu jest czasem trudniejsze niż przebaczenie drugiej osobie.

Opuszczenie jest krzywdą, z którą trudno sobie poradzić – i nie można temu zaprzeczać.

Mówiliśmy też o tym, że trwając w wierności wobec naszych współmałżonków naśladujemy samego Boga, który kocha wszystkich stworzonych przez siebie ludzi, grzesznych i tych, którzy uważają siebie za mniej grzesznych, wierzy w każdego z nas, wierzy, że każdy z nas jest dobry i każdemu daje szansę.

To wielki zaszczyt dla nas, że możemy od samego Boga uczyć się podejścia do naszych małżonków i być może tylko dzięki nam nasi małżonkowie mają szansę doświadczenia miłości Boga!

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 19 sierpnia (w czasie wakacji też się spotykamy!) 

W sobotę 17 czerwca 2017 r. odbyło się comiesięczne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Obecnych było 18 osób (ks. Marcin, Honorata, Agata, Ania, Małgosia, Ania, Darek, Andrzej, Ryszard, Tomek, Witek, Monika, Zosia, Eliza i Igor, Kasia, Małgosia, Ewa).

Naszym gościem była Ewa, która kiedyś była w naszej wspólnocie, a obecnie razem z mężem należy do ruchu Spotkania Małżeńskie http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

Ewa opowiedziała nam o swoim trudnym małżeństwie, o kryzysie prowadzącym do rozstania i o krokach prowadzących do uzdrowienia jej małżeństwa. Mówiła także o osobach, księżach, którzy pomogli w znalezieniu drogi do Boga i o tym, że odkrycie wiary i bliskości Boga było najważniejszą sprawą, która zdecydowała o odbudowie małżeństwa. „Bóg pytał mnie – gdzie ja jestem w Twoim życiu” – to słowa Ewy. Świadectwo Ewy było budujące i inspirujące dla nas wszystkich!

Myśli, które pozostały ze spotkania, to także te wyrażające ból, jaki powoduje otrzymanie pozwu rozwodowego. Jest to wydarzenie dramatyczne, powoduje załamanie całego dotychczasowego życia, odbiera nadzieję i chęć do życia.

Jednak kryzys też daje szansę na odkrycie Boga, a Bóg pokazuje prawdę o naszym życiu.

W kryzysie, na dnie, gdy wydaje się, że wszystkie sposoby ratunku zawiodły, bardzo potrzebne i porządkujące życie jest uczestnictwo w warsztatach 12 kroków. Ten program przywraca do życia, daję siłę i przywraca nadzieję.

Zapraszam w czwartek 22 czerwca o godz. 19.00 na spotkanie modlitewne!

Następne spotkanie odbędzie się 15 lipca (w czasie wakacji też się spotykamy!) 

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 17 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W sobotę 20 maja odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty. Uczestniczyło w nim 19 osób (ks. Marcin, Ania, Zosia, Aniela, Marta, Edyta, Basia, Witek, Eliza, Igor, Agata, Andrzej, Krzysztof, Kamil, Małgosia, Michał, Honorata, Agnieszka, Małgosia).

 

 

Mówiliśmy o naszych doświadczeniach związanych z kryzysem, który przeżywamy, i o tym, jak sobie z nimi radzimy.

Jak przeżywamy odejście współmałżonka, które jest ogromnym upokorzeniem i odebraniem wszystkiego, z czym wiązaliśmy naszą przyszłość. Często wiąże się to także z utrata pracy i zdrowia. Wtedy zostajemy sami i doświadczamy bezsilności – wtedy możemy wybrać albo rozpacz, albo zwrócenie się do Boga. Wtedy mamy szansę poczuć Jego opiekę i miłość. Zrozumieć, że nasza wartość nie jest w pracy i innych rzeczach zewnętrznych, ale w tym, że Bóg mnie kocha.

Jak uczymy się przebaczać i akceptować naszych małżonków takimi, jacy są.

Co to znaczy kochać żonę/męża? To znaczy kochać w nim to, co najtrudniejsze, najsłabsze, czego być może poza nami nikt nie pokocha.

Musimy zgodzić się na swoją sytuację, w cierpieniu możemy doświadczyć Boga.

Kryzys jest zaproszeniem do mojej przemiany, przemiany serca – nie zamierzam zmieniać współmałżonka, ale siebie.

Mimo że małżeństwo jest w kryzysie, w rozsypce – życie ma sens, jest wiele do zrobienia, nie warto poddawać się rozpaczy i zniechęceniu, w każdej sytuacji możemy się cieszyć i dziękować Bogu!

 

Zapraszamy na następne spotkanie 17 czerwca.

Zapraszamy też na spotkanie modlitewne w najbliższy czwartek 25 maja o godz. 19.00 w dzwonnicy.

W sobotę 22 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie naszej wspólnoty. Uczestniczyło w nim 25 osób (ks. Marcin, Ania, Alicja, Artur, Eliza, Igor, Monika, Zosia, Edyta, Marzena, Basia, Agata, Witek, Marta, Monika, Agnieszka, Małgosia, Andrzej, Maryla, Tomek, Ewa, Honorata, Małgosia, Ania, Agnieszka).

Spotkanie dotyczące wpływu kryzysów małżeńskich na dzieci i sposobów radzenia sobie z nimi prowadziła Alicja, pedagog i członkini naszej wspólnoty. Mówiliśmy o tym, że nie jest możliwe uchronienie dzieci przed skutkami kryzysu w małżeństwie rodziców. Możliwe jest natomiast, że trudne przeżycia z dzieciństwa mogą stać się kapitałem w przyszłości.

Dzieci w naturalny sposób uciekają od odpowiedzialności za związek rodziców – i to jest właściwa i dobra reakcja. Nie możemy wymagać od dzieci, aby angażowały się w sprawy rodziców, ani tym bardziej, by brały odpowiedzialność za ich kryzysy i małżeństwo. To rodzice zawsze powinni udzielać wsparcia dzieciom i sami rozwiązywać własne problemy.

Ważne jest, aby w stosunku do współmałżonka zawsze dążyć do prawdy, do prawdy o człowieku, która polega między innymi na tym, że nie ma ludzi absolutnie dobrych i absolutnie złych. Nasza praca ma polegać na tym, aby widzieć prawdziwy obraz człowieka, ze wszystkimi jego wadami i zaletami – tak, jak widzi nas Bóg. I taki obraz przekazywać dzieciom.

Alicja dała nam też modlitwę z błogosławieństwem dla męża i żony

błogosławieństwo

Podała też link do nagrania z Jej świadectwem o zmianach, które zaszły Jej życiu dzięki
12 krokom – może kogoś to zachęci do tego programu.

http://www.radiowarszawa.com.pl/12-krok/

Zapraszamy na następne spotkanie 20 maja.

Zapraszamy też na spotkanie modlitewne w najbliższy czwartek 27 kwietnia o godz. 19.00 w dzwonnicy.

Kochani,

przed nami Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, potem Niedziela Wielkanocna – pamiątka Zmartwychwstania naszego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa!

Z tej okazji życzę Wam wszystkim, aby te ostatnie dni udało nam się przeżyć, zanurzając się w mękę naszego Pana, i razem z Nim przechodzić przez wszystkie etapy Jego zmagania z sobą samym, z bólem, cierpieniem, niezrozumieniem, zdradą, pogardą, lekceważeniem, obojętnością, nienawiścią, tchórzliwością innych ludzi – z tymi wszystkimi grzechami, w które my sami tak dalece jesteśmy uwikłani. I patrzeć, jak On umiał radzić sobie ze złem i przemieniać je w dobro.

Idźmy z naszym Panem, aby od Niego uczyć się, jak znosić trudy naszego życia i jak znajdować drogę do Zmartwychwstania!

Życzę Wam pięknych, radosnych, pełnych nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych.

Małgosia

W sobotę 18 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 19 osób (Krzysztof, Paweł, Eliza i Igor, Zosia, Witek, Marta, Ania, Agnieszka, Tomek, Edyta, Maryla, Andrzej, Paweł, Piotr, Honorata, Ewa, Małgosia, Agata).

Zostało nam w pamięci zdanie o tym, że droga wielu Sycharowiczów przez sprawy sądowe daje pojęcie o samotności i cierpieniu Chrystusa przed sądem.

Rozmawialiśmy o przebaczeniu – o tym, jak jest ono trudne, jest zmaganiem z samym sobą, i nie jest aktem jednorazowym, ale gdy podejmiemy ten wysiłek, to przynosi on wspaniałe i niespodziewane owoce. Praca nad sobą i wzrastanie w wierze otwierają nam oczy na nas samych, nasze błędy i cierpienia, które zadaliśmy najbliższym – naszym współmałżonkom i dzieciom – często robiąc to zupełnie nieświadomie.

 

Kolejne spotkanie będzie w sobotę 22 kwietnia (wyjątkowo nie w trzecią, ale czwartą sobotę miesiąca, z powodu Świąt Wielkanocnych)

W tym tygodniu zapraszam jeszcze na spotkanie modlitewne w czwartek 23 marca 2017 r. o godz. 19.00.

W sobotę 18 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 20 osób (ks. Marcin, Honorata, Agnieszka, Eliza i Igor, Kasia, Krzysztof, Agnieszka, Zosia, Paweł, Piotr, Agnieszka, Marta, Monika, Grzegorz, Kasia, Kamil, Małgosia, Adam, Małgosia).

W trakcie spotkania, jako bardzo ważny i aktualny, pojawił się temat rozwodu i postaw, które przyjmujemy, gdy musimy się z nim zmierzyć w naszym życiu.

Pojawiły się pytania i dzieliliśmy się tym, jak odpowiadamy na nie w sytuacji rozwodu.

 •  czy każdy człowiek, nawet ten, którego życie jest mocno nieuporządkowane, może się zmienić?
 • czy każdy z małżonków jest wolny w swoich wyborach?
 • jakie są konsekwencje zgody na rozwód, a jakie niezgody?
 • czy w każdych warunkach jest możliwa  niezgoda na rozwód?
 • czy każdy z nas jest w stanie nie wyrazić zgody na rozwód?
 • czy możemy mieć pewność, że nasze małżeństwo będzie uratowane?
 • co Kościół mówi na temat rozwodów?

Z tymi pytaniami i naszymi doświadczeniami dotyczącymi rozwodów rozstaliśmy się do następnego spotkania…

Kolejne spotkanie będzie w sobotę 18 marca 2017 r. 

W tym tygodniu zapraszam jeszcze na spotkanie modlitewne w czwartek 23 lutego 2017 r. o godz. 19.00

Kochani,

po spotkaniu opłatkowym pierwsze regularne spotkanie w nowym roku odbyło się 21 stycznia 2017 r. Uczestniczyły w nim 23 osoby (ks. Marcin, Eliza, Igor, Ewa, Piotr, Agnieszka, Paweł, Witek, Ela, Łukasz, Monika, Krzysztof, Kamil, Ania, Zosia, Edyta, Tomek, Honorata, Małgosia, Artur, Agnieszka, Agata, Mirek).

W drugiej części spotkania Artur opowiadał o rekolekcjach w Zduńskiej Woli (odbyły się pod koniec listopada), które są propozycją formacji dla naszej wspólnoty – na razie odbyła się jedna tura i będziemy we wspólnocie zastanawiać się, czy ta forma rekolekcji jest dla nas najlepsza.

Podczas tych rekolekcji zawierzyliśmy też Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar Jezusowi Chrystusowi i każdy indywidualnie mógł dokonać takiego aktu.

Dzieliliśmy się tym, jakie mamy osobiste doświadczenia, gdy oddajemy Bogu nasze życie – nasze życie staje się proste, Bóg daje nam pokój i wszystkie potrzebne dary, duchowe i materialne.

Zawierzenie jest otworzeniem drzwi Panu Bogu, aby On mógł działać, uzdrawiać nas z grzechów i wkroczyć do naszego życia!

Zapraszamy na spotkanie modlitewne w czwartek 26.01 2017 r. o godz. 19.00 w dzwonnicy.

Następne spotkanie sobotnie odbędzie się 18 lutego 2017 r.

Zapraszamy!

W sobotę 14 stycznia 2017 r. spotkaliśmy się, aby jeszcze raz wspominać Boże Narodzenie, razem świętować i cieszyć się świątecznym czasem. Towarzyszył nam ks. Marcin.

Śpiewaliśmy kolędy z akompaniamentem gitary Piotra, składaliśmy sobie życzenia, jedliśmy pyszne świąteczne przysmaki i długo rozmawialiśmy – bez ograniczeń czasowych, do woli.

Bardzo miło było, że przyłączyli się do naszego świętowania Sycharowicze z Piaseczna i Skaryszewskiej – mam nadzieję, że tworzy się dobra tradycja spotkań opłatkowych na Ursynowie.

Czekamy więc na następne święta 🙂

Kochani,

zapraszamy na spotkanie opłatkowe w sobotę 14 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 (po Mszy św. o godz. 18.00).

Zapraszamy do wspólnego świętowania, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń i kolędowania.

Zapraszamy wszystkich ze wspólnoty na Ursynowie, na Skaryszewskiej i w Piasecznie – niech to będzie nasze wspólne, radosne spotkanie i ponowne przeżywanie radości Bożego Narodzenia i naszej wdzięczności za to, że Bóg przyszedł do nas i przychodzi każdego dnia!

Proszę, przynieście świąteczne przysmaki (mogą być słodkie lub nie) i coś do picia.

Przynieście też instrumenty (jeśli ktoś ma i umie grać) i śpiewniki z kolędami.

Do zobaczenia!

PS. Spotkanie w trzecią sobotę miesiąca odbędzie się bez zmian, 21 stycznia.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby do Waszych sercach i rodzinach narodził się Pan Jezus – nasz Bóg, Zbawca, Książę Pokoju, a jednocześnie najlepszy, najbardziej czuły, wierny i współczujący Przyjaciel, który nas rozumie i błogosławi nam, a jednocześnie ma moc przemienić nasze życie, wkroczyć w nie ze swoją łaską, natchnąć nas nadzieją i wiarą!

Niech żywy Pan zamieszka w naszych sercach, abyśmy promieniowali Jego miłością, która zmienia wszystko i wszystkich wokół!

W dniu 17 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 21 osób: ks. Marcin, Kamil, Artur, Paweł, Ewa, Maryla, Małgosia, Witek, Ania, Małgosia, Marta, Ela, Kasia, Tomek, Agnieszka, Edyta, Honorata, Ewa, Magda, Agnieszka, Małgosia.
Magda, psycholog i psychoterapeutka, opowiedziała nam o złości i schemacie konstruktywnej reakcji na nią.
Złość jest „listem od Pana Boga do człowieka”, jest informacją o zachwianych relacjach i wyzwaniem do tego, aby szukać jej przyczyny i zmierzyć się z nią.
Złość jest uczuciem wyzwalającym największą energię w człowieku – może być ona spożytkowana pozytywnie lub negatywnie. Może być twórcza lub destrukcyjna. Od nas zależy, jak na nią reagujemy i jak sobie z nią radzimy.
Niewyrażanie złości powoduje, że nagromadzona energia kumuluje się i może wybuchnąć w niekontrolowany sposób z błahego powodu. Duża złość odbiera też umiejętność logicznego myślenia.
SCHEMAT KONSTRUKTYWNEJ REAKCJI NA ZŁOŚĆ
uczucie złości > informacja o istnieniu problemu + energia > znalezienie źródła problemu i sposobu jego rozwiązania > wprowadzenie w życie i sprawdzenie, czy działa >  rozwiązanie problemu (uczucie złości mija)

Jeśli po zastosowaniu tego schematu złość nie mija, trzeba go powtórzyć i szukać innych przyczyn niż te, które znaleźliśmy.

Na każdym etapie naszego zmagania się jest miejsce i czas na refleksję, modlitwę i rozmowę z Bogiem, który może nam pomóc w znalezieniu przyczyny złości i sposobów poradzenia sobie z nią.

Zapraszamy na spotkanie opłatkowo-kolędowe, które odbędzie się 14 stycznia o godz. 19.00 (kto może, przynosi świąteczną potrawę:).
Następne spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2016 r.

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 17 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W dniu 19 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 13 osób: ks. Marcin, Krzysztof, Kamil, Artur, Małgosia, Agnieszka, Tomek, Ania, Edyta, Agata, Kasia, Honorata, Małgosia.
Mówiliśmy o samotności – że jest stanem naturalnym, właściwym każdemu człowiekowi, a jednak człowiek boi się tej samotności i związanego z nią cierpienia. Ucieka od niej. Jedyne, co może pomóc oswoić samotność, jest oddawanie jej Bogu. Samotność przeżywana z Bogiem staje się wartościowa, może pomóc nam wzrastać i wychodzić poza siebie. Trzeba tylko się na nią zgodzić, przyjąć ją i przeżywać razem z samotnością Chrystusa.
Na następne spotkanie zapraszamy 17 grudnia 2016 r.
W czwartek 24 listopada o godz. 19.00 jest spotkanie modlitewne.

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w najbliższą sobotę 19 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

W dniu 15 października 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 8 osób: Krzysztof, Kamil, Paweł, Herman, Małgosia, Marzena, Edyta, Małgosia.
Mówiliśmy o przebaczeniu – że to jeden z najważniejszych tematów i problemów, z jakimi musimy się zmierzyć w kryzysie małżeńskim. „Autentyczne przebaczenie jest trudnym, ale i pełnym nadziei aktem stawienia czoła doznanej krzywdzie, ponownym spojrzeniem na zranioną miłość i zawiedzione zaufanie, dotknięciem bolesnych uczuć i przejściem przez proces prawdziwego chrześcijańskiego przebaczenia.” – to cytat z książki autorstwa A. Clendenen i T. Martin „Uzdrawiająca siła przebaczenia”.
Zastanawialiśmy się, co dla każdego z nas znaczy przebaczenie, nad trudnościami z definicją i mówiliśmy o tym, że sam Bóg podaje nam tę definicję, przychodząc do nas w sakramencie pojednania.
Przebaczenie to błogosławieństwo – dla mnie i dla męża/żony. Jeśli nie przebaczam, to w jakiś sposób przeklinam męża, jeśli przebaczam – błogosławię mu. Mówiliśmy też o wartościowych rekolekcjach pt. „Błogosławieństwo i przekleństwo”.
Na następne spotkanie zapraszamy 19 listopada 2016 r.
W czwartek o godz. 19.00 spotykamy się na spotkaniu modlitewnym.
W dniu 17 września 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie.
Uczestniczyło w nim 13 osób: ks. Marcin, Robert, Kamil, Tomek, Elżbieta, Kasia, Michał, Agnieszka, Marta, Ania, Honorata, Grzegorz, Artur.
Tematem spotkania była adhortacja Papieża Franciszka „Amoris Laetitia” po Synodzie Biskupów o Rodzinie. Mając na uwadze liczne kontrowersje, jakie narosły wokół tego dokumentu, chcieliśmy na chłodno przyjrzeć się wybranym fragmentom VIII rozdziału, w którym Papież Franciszek odnosi się do kwestii osób żyjących tzw. sytuacjach nieregularnych. Najciekawsze spostrzeżenia:
– słowo „adhortacja”, oznacza „zachęta”, jest to zatem dokument, który jest pewnego rodzaju wskazówką dla wiernych i duszpasterzy, a nie prawem kościelnym (tzw. nauczanie zwyczajne),
– nadrzędnym przekazem Papieża Franciszka jest to, aby zachęcać osoby żyjące w związkach niesakramentalnych do rozeznawania swojej sytuacji z pomocą dobrego duszpasterza, czyli takiego, który ma na uwadze „…że to rozeznawanie jest dynamiczne i zawsze powinno być otwarte na nowe etapy rozwoju i nowe decyzje pozwalające na zrealizowanie ideału w pełniejszy sposób”.
– kwestie zawarte w tej adhortacji nie powinny stanowić dla nas Sycharków – świadków wierności sakramentowi małżeństwa – problemu w tym znaczeniu, że Kościół wyciąga rękę do osób, które nie żyją w ten sam sposób co my. Świetnie zobrazował to przytoczony przykład pewnego księdza, który porzucił stan duchowny, wziął sakramentalny ślub i mógł przystępować do Komunii Świętej. Czy to oznacza, że księża wierni powołaniu do stanu duchownego powinni nagle zacząć mieć wątpliwości, czy obrali słuszną drogę?
– najlepszym podsumowaniem VIII rozdziału adhortacji jest chyba 312 akapit, gdzie możemy nawet znaleźć wprost zadanie dla naszej wspólnoty:
„ … Zachęcam wiernych, którzy żyją w sytuacjach skomplikowanych, aby z ufnością podchodzili do rozmowy ze swoimi duszpasterzami ORAZ OSOBAMI ŚWIECKIMI ODDANYMI PANU. Nie zawsze znajdą u nich potwierdzenie swoich własnych idei i pragnień, ale na pewno otrzymają światło, które im pozwoli lepiej zrozumieć to, co się dzieje i będą mogli odkryć drogę dojrzewania osobistego. Zachęcam też duszpasterzy, aby słuchali z miłością i spokojem, ze szczerym pragnieniem, aby dojść do sedna dramatu osób i zrozumieć ich punkt widzenia, aby im pomóc żyć lepiej i rozpoznać swoje miejsce w Kościele”.
Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w trzecią sobotę miesiąca, czyli 15 października 2016 r.
Zapraszamy też na spotkanie modlitewne naszej wspólnoty w czwartek 22 września 0 godz. 19.00 w sali św. Barbary.

W sobotę 27 sierpnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Wzięło w nim udział 14 osób (ks. Marcin, Krzysztof, Kamil, Piotr, Paweł, Małgosia, Artur, Ania, Tomek, Ewa, Ela, Małgosia, Kasia, Małgosia). Dzieliliśmy się przede wszystkim swoimi wspomnieniami i refleksjami z wakacji, które są czasem skłaniającym do spojrzenia z dystansem na nasze życie i sytuację, w jakiej się obecnie znajdujemy. Pozostało nam po spotkaniu kilka myśli:

 • wszystko, co Bóg nam daje, jest dobre; On uzdalnia nas do przyjmowania dobrych i złych rzeczy
 • Bóg otwiera nam oczy na sens naszych doświadczeń
 • powinniśmy odnajdywać swoje powołanie w trudnych sytuacjach
 • my, Sycharki, robimy rzeczy niemożliwe, „chodzimy po wodzie” – a jesteśmy do tego zdolni tylko dzięki zaufaniu do naszego Ojca
 • Światowe Dni Młodzieży to jedyne takie miejsce, gdzie tylu młodych ludzi z całego świata gromadzi się tylko z powodu Chrystusa – to niezwykłe świadectwo.

Następne spotkanie odbędzie się jak zwykle w trzecią sobotę miesiąca, czyli 17 września 2016 r.

Zapraszamy też na spotkanie modlitewne w czwartek 8 września 2016 r. o godz. 19.00 w sali św. Barbary.

 

W sobotę 16 lipca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 11 osób (Małgosia, Jola, Agnieszka, Dagmara, Ania, Hubert, Piotr, Kamil, Elżbieta, Kasia, Artur).
Tematem spotkania było „Przebaczenie”, które rozważaliśmy na podstawie jednego z rozdziałów książki Jima Conway’a „Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców – jak uwolnić się od bolesnej przeszłości”. Dla zainteresowanych link do książki: http://www.tolle.pl/pozycja/dorosle-dzieci-rozwiedzionych
Jak się dowiedzieliśmy, niezbędnym warunkiem osiągnięcia prawdziwego i uzdrawiającego – zwłaszcza dla skrzywdzonej strony – przebaczenia jest przejście wszystkich 7 poziomów:
1. Przyznaj przed samym sobą, że wyrządzono ci zło.
2. Odczuj rozdrażnienie i gniew z powodu wyrządzonego ci zła.
3. Odżałuj to co utraciłeś.
4. Zastanów się nad implikacjami przebaczenia.
5. Zapytaj „Dlaczego miałbym temu człowiekowi przebaczyć?”
6. Udziel łaski przebaczenia.
7. Spotkaj się z krzywdzicielem.
Poniżej jeden z fragmentów, który pięknie opisuje stan, jaki możemy osiągnąć dzięki prawdziwemu przebaczeniu:
„Jedynym sposobem uleczenia bólu, który sam nie chce się uleczyć, jest jest przebaczyć osobie, która cię zraniła. Przebaczenie kładzie kres ponownym atakom bólu. Przebaczenie leczy twoją pamięć, w miarę jak odmieniasz jej wizję. Jeśli uwalniasz od zła człowieka, który zło to wyrządził, ze swego życia wewnętrznego usuwasz złośliwy nowotwór. Wypuszczasz więźnia na wolność, ale niespodziewanie orientujesz się, że tak naprawdę więźniem byłeś ty sam”.

W sobotę 18 czerwca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 13 osób (Krzysztof, ks. Marcin, Kamil, Paweł, Ania, Tomek, Edyta, Małgosia, Ewa, Ela, Piotr, Honorata, Małgosia).

Krzysztof przygotował temat „Kryzys małżeński i miłość” na podstawie adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”, dzieląc się swoimi refleksjami po lekturze tego dokumentu. Myśli, które pozostały z tego spotkania:

 • ciągle musimy weryfikować nasze wyobrażenie o Bogu
 • ważne jest, aby nauczyć się być szczęśliwym w wolny sposób
 • kryzys to normalny przejaw historii życia
 • przeżyty kryzys prowadzi do lepszego życia.

 

Zapraszam na spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie w sobotę 18 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 (Msza św. w kościele) i o 19.00 (spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy).

 

 

 

Kochani, z okazji 8-lecia warsztatów 12 kroków w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie (KEN 101) w dniach 12-15 czerwca odbędą się rekolekcje dla wszystkich byłych i obecnych uczestników warsztatów. Część tych rekolekcji jest zamknięta, ale Msze św. z nauką o. Szustaka są dla wszystkich.

Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych tymi rekolekcjami.

Podaję link do informacji

http://www.12krokow.org.pl/5-lecie-istnienia-warsztatow-rekolekcje-z-o-adamem-szustakiem.html

Kochani, zapraszam na II Warszawską Wycieczkę Rowerową Sycharu!

Zapraszam wszystkich chętnych z Ursynowa, ze Skaryszewskiej, z Marek i oczywiście z Piaseczna!

Zapraszam z małżonkami (!), z dziećmi i z przyjaciółmi!

Spotykamy się w sobotę 11 czerwca o godz. 10.00 przy południowym wyjściu ze stacji metra Kabaty (wyjście jak do Tesco).

Planujemy jechać do Lasu Kabackiego, zatrzymamy się na polance, tam będziemy odpoczywać, grać w różne gry i piec kiełbaski.

Weźcie ze sobą kiełbaski i coś do nich (chleb, keczup), piłki, badmintona i różne rzeczy, które mogą przydać się w takich sytuacjach…

Zapraszam!!!

Do zobaczenia!!!

PS.

W razie ulewnego deszczu (którego mam nadzieję nie będzie) odwołujemy wycieczkę.

W sobotę 21 maja 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 18 osób (Krzysztof, ks. Marcin, Artur, Kamil, Kasia, Paweł, Renata, Piotr, Agnieszka, Agata, Edyta, Tomek, Małgosia, Elżbieta, Monika, Honorata, Ania, Małgosia).

Nie zdążyliśmy wysłuchać refleksji Krzysztofa na temat adhortacji papieża Franciszka, za to zatrzymaliśmy się dłużej na wspomnieniach z rekolekcji w Porszewicach i Laskowicach.

Wszyscy, którzy byli, zgodnie wspominali słowa ks. Romualda Jaworskiego, naszego rekolekcjonisty, że zdanie „mam męża, żonę” znaczy coś zupełnie innego niż „jestem żoną, mężem„. To pierwsze bardziej oznacza posiadanie drugiej osoby. I możliwość jej utraty. To drugie określa naszą tożsamość, to, kim jesteśmy – i tego nikt nam nie może odebrać. To, kim jesteśmy, zależy od nas samych.

Kochani, już teraz zapraszam na następne spotkanie w sobotę 18 czerwca.

A w najbliższy czwartek 2 czerwca zapraszam na spotkanie modlitewne o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

 

Zapraszamy w sobotę 21 maja 2016 r. na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw na Ursynowie. Zaczynamy Mszą św. w kościele o godz. 18.00, a po niej jest spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy o godz. 19.00.

Spotkanie będzie poświęcone adhortacji papieża Franciszka „Radość Ewangelii”

Zapraszamy serdecznie!

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie naszej ursynowskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 20 osób (Alicja, ks. Marcin, Artur, Kamil, Kasia, Tomek, Eliza i Paweł, Joanna i Herman, Agata, Edyta, Małgosia, Elżbieta, Krzysztof, Agnieszka, Krzysztof, Piotr, Ewa, Małgosia). Spotkanie prowadziła Alicja. Mówiła o dzieciach przeżywających kryzys małżeństwa rodziców.

Oto kilka myśli z tego spotkania:

Dla dziecka optymalna i idealna sytuacja jest wtedy, gdy ma dwoje kochających się nawzajem rodziców i każde z nich kocha swoje dziecko. Wtedy ma najlepsze warunki do rozwoju.

Dziecko przejmuje system wartości rodzica, z którym ma prawdziwą więź. Dlatego nie należy zbytnio niepokoić się tym, że widzi wokół siebie przykłady złego postępowania, ale spokojnie i konsekwentnie budować z dzieckiem własne dobre relacje i przedstawiać swoją postawę.

W czasie kryzysu bardzo ważny jest stosunek rodziców do siebie nawzajem – budowanie w oczach dziecka dobrego obrazu współmałżonka, mimo własnego poczucia skrzywdzenia.

Dzieci mają prawo znać prawdę o kryzysie, o powodach rozstania się rodziców, oczywiście przekazaną w formie dostosowanej do ich wieku.

 

Kochani, już teraz zapraszam na następne spotkanie w sobotę 21 maja.

 

A w najbliższy czwartek zapraszam na spotkanie modlitewne o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

 

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. odbędzie się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw na Ursynowie. Zapraszamy na Mszę św. w kościele o godz. 18.00 i spotkanie w sali św. Barbary w dzwonnicy o godz. 19.00.

Spotkanie będzie poświęcone sytuacji dzieci przeżywających kryzys małżeństwa rodziców.

Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy na pierwsze modlitewne spotkanie naszej ursynowskiej wspólnoty.

Odbędzie się ono w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 19.00 w sali św. Barbary (w wieży).

Zapraszamy wszystkich chętnych!

W sobotę 19 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Uczestniczyło w nim 14 osób (Marcin, Kamil, Krzysztof, Ania, Eliza i Paweł, Agnieszka, Agata, Małgosia, Elżbieta, Iwona, Tomek, ks. Marcin, Małgosia).

Tematem spotkania był sakrament pokuty i pojednania, który nas „leczy,uzdrawia i odradza”. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J 1,8).
„Niech spowiedź będzie najpierw przed Bogiem. Niech niknie pośrednik. Trzeba uświadomić sobie, że idziesz do Boga, do Chrystusa. I niech ta spowiedź, każda spowiedź, nie będzie tylko jakimś przypomnieniem kilku win, ale niech będzie zawsze na tle całościowego, totalnego nawrócenia się do Boga. Do Boga żywego. Który ciebie zbawił.”

Z okazji zaczynających się właśnie Świąt Wielkanocnych życzę nam wszystkim, abyśmy w naszych sercach doświadczyli mocy i miłości Zmartwychwstałego Pana Jezusa, który nas dotyka, przemienia i zaprasza do uczestnictwa w Królestwie Bożym „teraz i w wieczności”.

Zapraszamy także na spotkanie modlitewne w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 19.00 w naszej sali.

Następne spotkanie odbędzie się w sobotę 16 kwietnia 2016 r.

Zapraszam na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie, które odbędzie się 19 marca 2016 r. Spotykamy się w kościele na Mszy św. o godz. 18, a po niej, o godz. 19 gromadzimy się w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

W sobotę 20 lutego 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Wzięło w nim udział 18 osób (ks. Marcin, Artur, Radek, Anna, Monika, Ania, Agnieszka, Agnieszka, Agata, Kamil, Piotr, Edyta, Monika, Małgosia, Tomasz, Honorata, Krzysztof, Małgosia). Wysłuchaliśmy wielu przejmujących i bardzo ważnych świadectw, Piotr opowiedział o nowym, sąsiadującym z nami ognisku w Piasecznie (w kwietniu początek), zatrzymaliśmy się też trochę przy temacie nawrócenia… I nie starczyło nam czasu na temat spotkania – o sakramencie pojednania. Będziemy o nim mówić w przyszłym miesiącu.

Już teraz zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się w sobotę 19 marca 2016 r.

W sobotę 16 stycznia 2016 r. spotkaliśmy się na świątecznym, opłatkowym spotkaniu naszej ursynowskiej wspólnoty. Odwiedził nas proboszcz naszej parafii, który zobaczył naszą wspólnotę w całej okazałości i powiedział, że cieszy się z naszej obecności i z tego, że ma w parafii wspólnotę, która trwa przy sakramencie małżeństwa. Przybyli też goście ze Skaryszewskiej, dzięki czemu było naprawdę świątecznie i bardzo miło. Mieliśmy wspaniałe przysmaki, składaliśmy sobie życzenia, a potem, dzięki Piotrowi i przy akompaniamencie jego gitary, śpiewaliśmy kolędy głośno i z wielkim entuzjazmem!

Szkoda, że następne Boże Narodzenie dopiero w przyszłym roku 🙂

Na następne spotkanie zapraszamy w sobotę 20 lutego 2016 r.

W sobotę 19 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne, ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie. Uczestniczyło w nim 15 osób (ks. Marcin, Artur, Kamil, Agata, Edyta, Ania, Piotr, Magda, Dorota, Edyta, Małgosia, Honorata, Tomek, Krzysztof, Małgosia).

Artur przedstawił temat o synu marnotrawnym, na podstawie homilii o. Adama Szustaka OP. Była w nim mowa o tym, że prośba syna marnotrawnego oznaczała całkowite odrzucenie ojca, co zawsze jest bolesne i świadczy o zerwaniu więzi, a w tamtej kulturze było szczególnie skandaliczne i niedopuszczalne. Ojciec jednak nie powstrzymuje syna – daje mu to, czego chce – i czeka na niego. Pozwala mu doświadczyć życia i dorosnąć. Nie próbuje go gonić i zawracać. Pokazuje właściwą postawę rodziców wobec dorosłych dzieci – nie przeżywać życia za dzieci, zrezygnować z nadopiekuńczości, a Duch Boży, który w nas mieszka, nie pozwoli zagubić drogi naszym dzieciom.

Już pojutrze Wigilia i Boże Narodzenie. Na ten święty czas życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa i narodzenia Boga w Waszych sercach i w Waszych trudnych, kryzysowych rodzinach. Niech Pan da nam wszystkim nowe, piękne życie wypełnione radością przebywania z Nim na co dzień, w każdej chwili życia, szczególnie w tej trudnej chwili…

Tym wszystkim, którzy sami spędzają Wigilię, proponujemy kontakt z Iwoną ze wspólnoty na Skaryszewskiej, która ma pomysł na wspólny świętowanie tego wieczoru. Informacje dla chętnych wyślę mailem.

Zapraszamy też na Sylwestra na Skaryszewską, podaję link do informacji  http://warszawa-pallotyni.sychar.org/

Nasze następne spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2016 r.! Będziemy dzielić się opłatkiem, śpiewać kolędy i składać sobie życzenia! Mile widziane ciasta i smakołyki! Do zobaczenia!

Zapraszam na kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Ursynowie, które odbędzie się 19 grudnia 2015 r. Spotykamy się w kościele na Mszy św. o godz. 18, a po niej, o godz. 19 gromadzimy się w sali św. Barbary (w dzwonnicy).

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Uwaga – nie będzie to spotkanie świąteczne, na spotkanie świąteczne, z opłatkiem i kolędami, zapraszamy w styczniu.